Ecommerce Europe

Animation

Ecommerce Europe is de vereniging die 25.000+ bedrijven vertegenwoordigt en goederen en/of diensten online aan consumenten in Europa aanbiedt. Ecommerce Europe opgericht door toonaangevende nationale e-commerce associaties, is de leider van de sector e-commerce in Europa. Haar missie is om de grensoverschrijdende e-handel te stimuleren door het lobbyen voor een betere of gewenst beleid, door het aanbieden van een Europees platform voor de Europese sector e-commerce en andere belanghebbenden, en door het verstrekken van diepte-onderzoek gegevens over de Europese markten. Bovendien biedt de organisatie meer dan 10.000 gecertificeerde online bedrijven in heel Europa met een Europese keurmerk label, met als doel het vergroten van het vertrouwen van de consument in grensoverschrijdende aankopen.

Studio Halfvol heeft mij gevraagd om het script te voorzien van een passende illustratie stijl. Vervolgens heeft Halfvol op hun beurt het geheel geanimeerd. Deze animatie werd afgelopen jaar tijdens de Global Ecommerce Summit 2016 in Barcelona gepresenteerd.

 

Credits

Illustration : Sjoerd Verbeek
Animation : Studio Halfvol

That's not Up!

That's avocado!